ORALNA KIRURGIJA

Oralna kirurgija je za pacijente jedno od najmanje privlačnih područja stomatologije, ali nam nudi mogućnosti da se nadoknade i “izgubljeni slučajevi”. Razvoj tog područja posljednjih godina i nove operativne tehnike koje se redovito koriste i u našoj ordinaciji dopuštaju rješavanje dugogodišnjih problema i stvaranje uvjeta za protetsku rehabilitaciju.

Kirurški zahvati koje obavljamo:

Implantologija je pojam koji u kirurgiji stoji za radove postavljanja implantata u kost putem malih kirurških zahvata. Što su implantati? Implantati su vijci izrađeni od titanija (što osigurava čvrstoću i sigurnost) i njihov je zadatak da zamijene korijen zuba.

Ovisno o strukturi površine implantata postoje klasični implantati ili oni za neposredno opterećenje. Razlika među njima je u vremenu potrebnom za osteointegraciju. Za završetak rada na klasičnim implantatima potrebno je čekati 4 do 6 mjeseci, ovisno o tipu čeljusti, dok je kod implantata za neposredno opterećenje dovoljno 15 do 30 dana. Izbor vrste implantata utvrđuje se tijekom dijagnostike i ovisi o strukturi i obliku pacijentove čeljusti.

Apikotomijom se mogu spasiti zubi koji ne reagiraju na konzervativnu terapiju. Granulomi i ciste odstranjuju se zajedno s djelićem vrha korijena spašavajući na taj način zube koji bi se u protivnom morali vaditi. Korijeni koji se ne mogu spasiti vade se kako bi napravili mjesta implantatu ili nekom drugom tipu supstituta koji nadoknađuje zubnu funkcionalnost i estetiku.

Alveotomija je kirurški zahvat koji se izvodi kada se zub ne može ekstrahirati (izvaditi) klasičnom metodom. U većini slučajeva problem se događa kod umnjaka. Impakcija je zapravo prepreka mehaničke prirode koja sprječava nicanje, za razliku od retencije gdje je zub zaostao u kosti, iako nema mehaničke zapreke za nicanje. Retinirani i impaktirani zubi mogu biti uzrok boli u području čeljusti. Alveotomija retiniranih ili impaktiranih umnjaka je opravdan kirurški zahvat isključivo kod ispravno postavljene indikacije.